O visokih petkah

Mentorski program

Usmeritve za izvajanje programa mentoriranja in projektnega dela

 

Po viziji je prišla želja, da val, v katerem je moja neizmerna notranja energija, razširim, da se dotakne soljudi. Nastanek vsake slike ima svoj namen. Bilo ji je usojeno, da se rodi. Moje slike govorijo o tem, kakšna so moja notranja spoznanja – kot starčeve gube govorijo o njegovem življenju in biti. V današnjem poslovnem svetu je to lahko videti kot kljubovanje. V jutrišnjem zagotovo ne bo.

Alenka Grm Hribar, slikarka

Mentorski program

Mentorstvo je ena od najbolj žlahtnih metod prenosa znanja, ki temelji na sodelovanju in odnosu med bolj izkušeno osebo in začetnikom na določenem področju.

Milena Pervanje, direktorica, Personal

Program mentoriranja v Klubu mentorstva visokih petk spodbuja dvosmerno mentoriranje in odkrivanje, kako lahko tudi mlajša članica s svojo starejšo kolegico deli nova, sodobna znanja ali veščine.

 • Vsaka članica se v mentorski program vključi vsaj z enim mentorskim odnosom.
 • Program mentoriranja poteka med dvema članicama na dveh mentorskih srečanjih letno (po želji lahko več).
 • Članici si zastavita témo srečanja in se o njej pogovorita in zapišeta ključne misli v mentorski delovni list.
 • Mentoriranje in napredek sproti spremljata in ovrednotita ter kratke ugotovitve vpišeta na delovni list.
 • Mentorski list članici oddata v začetku junija, z namenom priprave poročila o izvedenih aktivnostih za letno srečanje.
 • V sklopu mentorskega odnosa je pričakovana vzpostavitev odkrite in na zaupanju in spoštovanju temelječe komunikacije in odnosa.
 • Podporo mentorskemu odnosu nudi tudi ŠIK na visokih petkah, priročnik za mentorski odnos, ki ga prejme vsaka članica kluba.
 • Mentoriranje je možno tudi po e-pošti ali telefonu.

Projektno delo

Sem tu, da spodbujam in ne omejujem, izobražujem in ne ponižujem, dajem in ne jemljem. Pomagam vedno tam, kjer jim je v življenju potreben sončen dan.

Iz zaprisege Visokih petk

Klub mentorstva visokih petk v sklopu programa spodbuja projektno delo med članicami.

Članice imajo na voljo nabor strokovnjakinj iz različnih področij in dejavnosti, s katerimi realizirajo lastne projekte in ideje. Klub mentorstva visokih petk omogoča mreženje in spoznavanje, ki lahko članicam odpre vrata za nova poznanstva in delo.

 • Projektno delo poteka med večjim številom članic, lahko pa tudi v dvojicah.
 • Članice izpolnjujejo naloge in zadolžitve, ki jih izpolnjujejo v projektni list.
 • Napredek projekta se spremlja in ovrednoti.
 • Priporočamo, da so med članicami jasno razdeljene naloge in zadolžitve znotraj projekta.
 • Delo na projektu je možno tudi po e-pošti ali po telefonu.
 • Članice kluba morajo projektu, kateremu so se zavezale, nameniti potrebno število delovnih ur.

Vzpostavitev mentorskega odnosa ali projektne skupine

Vsaka članica Kluba mentorstva visokih petk si izbere enega mentorja in/ali sodeluje pri enem projektnem delu.

Prvi izbor mentorskega sodelovanja in projektnega dela bo potekal v petek, 21. junija 2013, v Antiq Palace Hotel & Spa v Ljubljani v sklopu 1. obletnice Kluba visokih petk.

S članicami Kluba mentorstva visokih petk bomo izpeljali medsebojno spoznavanje s pristopom Bisnode Speed Networking, ki bo članicam omogočil, da se med seboj spoznamo s kratkimi predstavitvenimi sestanki.

Članice bomo ob koncu mini BSN-ja lahko izpolnile spisek do treh želja, nato jih odbor Kluba mentorstva visokih petk razporedi. V primeru, da želja zaradi zasedenosti mentoric ne bomo uspeli uskladiti, jih bo odbor Kluba mentorstva visokih petk glede na dejavnost, želje in področje poskušal uskladiti naknadno.

Projektno delo bomo povezali na podoben način: članice, ki boste želele sodelovati na skupnih projektih, oddate prijavo na odbor Kluba mentorstva visokih petk. Odbor poveže članice in organizira uvodni sestanek, kjer članice lahko predstavijo svoj projekt in nato Klubu poročajo, kako projekt napreduje.

Več informacij na info@visokepetke.si

KLUB MENTORSTVA VISOKIH PETK – vprašalnik za mentorstvo

Zadnji dogodki

Oglejte si naše dogodke.