Bodimo vzgled s pozitivno naravnanostjo z dr. Evo Boštjančič

Kako močno ste pozitivno naravnane? Ali gre za modno muho oziroma ali je v tej filozofiji sploh kaj novega? Z dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psihologinja, docentko na Oddelku za psihologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, smo govorile o zaupanju, hvaležnosti, navdihu, zanosu in delovnem elan ter ponosu, ki so stvari, ki jih večina pozna, manj jih te pojme razume, preredko pa jih srečujemo v naših podjetjih. Raziskovalci pa ugotavljajo, da so to vedenja, ki pri zaposlenih spodbujajo večje delovno zadovoljstvo, učinkovitost in inovativnost. Zadovoljni zaposleni so organizaciji tudi bolj pripadni in jim ni težko opraviti dodatnih nalog. Strinjale smo se, da se pozitivna psihologija obrestuje.